Affärsutveckling

Huvuddelen av företagets verksamhet utgörs av rådgivning och service till mindre företag.

Rådgivningen inriktas främst mot företagets utveckling. Här ligger fokus på samspelet produkt - marknad, dvs. affärsidé, men även företagets inre effektivitet är av betydelse. En central faktor är här företagets ekonomiska strategi och styrning.

Servicen utgörs i första hand av hjälp med redovisning, bokslut och deklaration utifrån ett fiskalt perspektiv. Det är dock viktigt att här betona redovisningens betydelse för företagets interna styrning.

PAK samarbetar även med EntreprenörCentrum, ett projekt ägt av ALMI Företagspartner Nord, och tillhandahåller i Robertsfors kommun Starta Eget-rådgivning och rådgivning till yngre företag (3 år).
(Läs mer om EntreprenörCentrum här:)