Fiberoptiskt bredband

Företaget har sedan 2004 medverkat vid utbyggnaden av fiberoptiskt bredband i Robertsfors kommun. Uppdragen har innefattat projektering, kalkylering, upphandling samt projektledning av såväl ortssammanbindande nät som områdesnät.

En del av uppdraget innebar även dokumentation av det fiberoptiska näten och företaget har därför medverkat vid projektledning då ett för Västerbottens kommuner gemensamt dokumentationssystem tagits fram. Detta projekt ägdes av IT Västerbotten och valet av system föll på X-Opto, numera Tekla Xpower Opto.

För närvarande tillhandahålls utbildning och rådgivning inom valt system för vissa kommuner.

 

                             

För ytterligare information om dokumentationssystemet, klicka här ...